Tri Nthabiseng Legoete

Quali Health  -yhtiön perustaja ja toimitusjohtaja, yhteiskunnallinen vaikuttaja

Dr. Nthabiseng Legoete on käytännön työssä toimiva lääkäri, joka haluaa kiihkeästi helpottaa ihmisten pääsemistä perusterveydenhuoltoon. Häntä motivoi hänen oma uskonsa ja perhetaustansa. Hänen näkynään on saada laadukas perusterveydenhuolto kaikkien ulottuville kehittyvillä asuinalueilla kautta maailman. Legoeten perustama Quali Health -yhtiö Etelä-Afrikan Johannesburgissa ottaa nykyään vastaan yli 600 potilasta päivässä neljässä toimipisteessä. Vuonna 2018 toimipisteiden määrän arvioidaan kasvavan kolmeenkymmeneen.