Global Leadership Summit

Tampere 9.–10.11.2018 | Helsinki ja Oulu 23.–24.11.2018


Tuoretta, käytännöllistä ja innoittavaa asiaa johtajuudesta maailmanluokan puhujilta paikassa, joka on sopivan lähellä.


Vasa 16.–17.2.2018 (på svenska och finska) Billjet försäljning  börjar på dörren 16.2 kl 8.00, Strandgatan 2, Vasa Ta kontakt

Priser för GLS-konferensen

1 person                                        150 €
Student                                          95 €
Grupp (minst 5 personer)        130 €
Grupp (minst 10 personer)      120 €

Priser gäller för en person. Studerandepriser gäller endast i individuella anmälningar. Faktureringen vid Päivä Osakeyhtiö.

SÅ HÄR ANMÄLER DU DIG:

Fyll i anmälningsblanketten på nätet eller skicka in den utskrivbara blanketten här intill ifylld till GLS / Päivä Osakeyhtiö, Sairaalankatu 5–7, 33100 Tampere.
Din anmälan är bindande. Kom ihåg att skriva betalarens uppgifter ifall betalaren är en annan person/samfund än den som anmält sig.Då Päivä Osakeyhtiö har skrivit in dig som seminariedeltagare skickar de genast ut en räkning på deltagaravgiften.
Den snabba anmälningstiden gäller både anmälning och betalning.
Några veckor innan konferensen får du en bekräftelse på din anmälning och mer information om konferensen. Du hittar också mer information på adressen www.glssuomi.fi.

AVBOKNING

Om du av speciella skäl behöver avboka ditt deltagande bör du meddela om det per e-post till info[at]glssuomi.fi eller per post till adressen GLS / Päivä Osakeyhtiö, PB 10, 13101 Tavastehus. Vi debiterar 12 € i administrativavgift för alla avbokningar. Om avbokningen för Tammerfors, Uleåborg och Helsingfors sker efter den 1.10.2017 och för Vasa sker efter den 1.1.2018 betalas 50% av konferensavgiften tillbaka. Om du p.g.a. sjukdom är tvungen att avboka din anmälan returnerar vi mot läkarintyg hela konferensavgiften.

En betald konferensanmälan kan flyttas över till en annan person utan extra avgift genom att meddela de nya kontaktuppgifterna per e-post till info (at) glssuomi.fi eller per post till GLS/Päivä Osakeyhtiö, PB 10, 13101 Tavastehus.

BARN

Även om familjer är viktiga för oss finns det under evenemanget ingen barnpassning och barn kan inte tas med till konferensen. Var vänlig och för vidare den här informationen om du anmäler någon annan deltagare som har små barn.

ANVÄNDNING AV BILDER

Under alla GLS-konferenser filmas det och tas fotografier för informationssyften. När du anmäler dig ger du WCA och dess finländska representant lov att använda dessa bilder, där du kan finnas med, i sin reklam.

GRUPPANMÄLAN

En gruppanmälan innebär att minst fem personer anmäler sig från samma församling/samfund på samma gång. Du kan även göra en gruppanmälan med anmälningsblanketten intill (elektronisk eller utskrivbar). Skriv varje gruppmedlems namn och e-postadress på för ändamålet avsett utrymme så att vi per e-post kan skicka mer information till deltagarna innan seminariet.
OBS: Grupprabatt ges endast till de gruppmedlemmar som anmäler sig samtidigt. Hela gruppens deltagaravgift betalas i samband med gruppens anmälning.
Om du vill anmäla/reservera flera platser på en gång t.ex. för din församling bör du meddela en kontaktpersons namn, e-postadress och faktureringsadress. Päivä Osakeyhtiö fakturerar deltagaravgifterna. I liknande fall kan deltagarnas namn och e-postadresser meddelas senare.

Stad

Namn för betalaren

E-post för betalaren

Telefon för betalaren

Uppgift inom organisationen

Adress för betalaren

Mängd

Deltagare + e-post/linje