Craig Groeschel

Grundare och ledande pastor, Life Church.tv

Craig Groeschel och Life Church.tv har blivit kända genom sitt sätt att använda innovativ teknik för att föra ut evangeliet till de mest skilda miljöer i USA, och globalt, via Church Online. Med en uppriktig  längtan att tjäna kyrkan och göra en insats för att nå så många som möjligt med budskapet om Jesus vill Christ Church generöst dela sina resurser med den världsvida kyrkan. Det gör man bl.a. genom en gratis Bible app från YouVersion.