JONI EARECKSON TADA

Grundare och vd för Joni and Friends International Disability Center

Joni Eareckson Tada, grundare och verkställande direktör för Joni and Friends International Disability center, är en internationell förespråkare för personer med funktionshinder. Hon har gett ut över 50 böcker på teman som sträcker sig från att nå personer med funktionshinder till att förstå Guds godhet och lidandets problem. Hon reser kring världen och erbjuder program för familjer med särskilda behov och utbildning för församlingar.