Sheila Heen

Grundare av Triad Consulting Group; undervisar vid juridiska fakulteten, Harvard University

Sheila Heen har i 20 år arbetat med Harvard Negotiation Project, ett projekt med koncentration på hur man kan hantera de svåraste diskussioner, där ord står mot ord, känslorna svallar och relationerna mänskor emellan blir spända. Hennes eget företag, Triad Consulting Group, arbetar med ledningsteam inom företag för att stärka relationerna på arbetsplatsen, lotsa dem genom svårlösta diskussioner fram till goda gemensamma beslut. Sheila Heen har skrivit två New York Times bestsellers. Hennes senaste: Thanks for the feedback vill hjälpa ledare att lära sig ta emot respons på ett konstruktivt sätt.