Bishop T. D. Jakes

Grundare och ledande pastor, The Potter’s House

Bishop T.D. Jakes är en visionär, en proaktiv tänkare och entreprenör som tjänar som ledande pastor för The Potter’s House, en global humanitär organisation och församling med 30 000 medlemmar. Jakes har utnämnts som Amerikas bästa predikant av Time Magazine och hans räckvidd och närvaro sträcker sig från film och TV till radio och böcker, inklusive hans nyaste New York Times bestseller Soar! Build Your Vision from the Ground Up och hans senaste film Faith Under Fire.