Global Leadership Summit

Tampere 9.–10.11.2018 | Helsinki ja Oulu 23.–24.11.2018


Tuoretta, käytännöllistä ja innoittavaa asiaa johtajuudesta maailmanluokan puhujilta paikassa, joka on sopivan lähellä.


Global Leadership Summit (GLS) är en ekumenisk och internationell ledarskapsskolning som samlar kristna över hela världen för att växa i sina egna uppgifter och sitt ledarskap i Kristus församling. Den årligt återkommande två dagar långa konferensen erbjuder inspirerande undervisning av världskända kristna ledare.

Ett av GLS:s motton är: ”den lokala församlingen är världens hopp”. Varje församling har sin särskilda del att fylla i Guds frälsningplan. GLS-konferenserna ordnas för att församlingarnas ledare skall kunna utrusta sina församlingar att växa till sin fulla potential.

Konferenserna förverkligas genom videoprojektion. Genom de videon som visas på en stor duk kommer deltagarna med i en äkta stämning. Efter varje undervisning finns det tid reserverat för att fördjupa sig i undervisningen tillsammans med andra deltagare. Konferensarbetsboken underlättar det här arbetet.