Global Leadership Summit

Seuraava GLS-konferenssi järjestetään pääkaupunkiseudulla 9.11.2024


Yhden päivän konferenssi

Ilmoittautuminen ja puhujat julkaistaan pian
Olli Pitkänen
Kehitysyhteistyöpäällikkö Fida International

Antautuvaa johtajuutta – teoriassa ja käytännössä

16/04/2013 - Olli Pitkänen

Olin ensimmäistä kertaa mukana GLS:ssä vuonna 2012. Ennakkoasenteeni ei ollut kehuttava. Vaikka olen (salaa) ihaillut amerikkalaisia johtajuusteorioita, olen vierastanut niissä ilmenevää johtajuuden ”tuotteistamista”. Ehkä pelkäsin, että siinä missä hurmaannumme teorioista, meille ei jää mitään käteen, kun edessä on taas johtajuuden arki.

Olen kuitenkin huomannut peilaavani GLS-opetusten avulla omaa työtäni. Vaikka kaikki teoriat eivät sovi mielestäni toteutettaviksi sellaisinaan, ne tarjoavat silti johtajuuden ahaa-elämyksiä, jotka auttavat meitä selviämään vastuistamme.

Terve organisaatio

Patrick Lencionin opetus terveestä organisaatiosta jäi mieleeni monella tapaa. Työskentelen maailman korruptoituneimmissa maissa, ja ajatus terveestä organisaatiosta on ajankohtainen. Voimmeko pitää yllä tervettä arvopohjaa, kun korruptiosta on tullut osa yhteiskuntaa ja ympäröivä maailma on saavuttanut moraalisen pohjakosketuksen? Kun korruptio luo köyhyyttä ja eriarvoisuutta, voimmeko me tuoda muutoksen toimimalla tinkimättömästi terveiden arvojen pohjalta?

Pyyteentöntä antautumista

Yksi johtajuuden hienoimmista esimerkeistä elämässäni on ollut kosovolainen pastori Artur Krasniqi. Työskenneltyämme yhdessä yli vuosikymmenen ajan olen oppinut paljon hänen suhtautumisestaan johtajuuteen. Serbijoukkojen harjoittaessa terroria vuonna 1999 lähes miljoona kosovolaista joutui lähtemään pakolaisiksi. Kun seurakuntalaiset kysyivät, pitäisikö heidän lähteä evakkoon, Artur antoi heille vapauden lähteä. Hän itse jäi kuitenkin Kosovoon, koska piti paimenena velvollisuutenaan huolehtia omista lampaistaan.

Jäljelle jäänyt seurakunta eli pastorinsa kanssa kauan pitkäperjantaita. Pastori vei öisin salaa ruokaa majoissaan paleleville vanhuksille ja eli johtajuuttaan todeksi palvellen ja henkensä uhalla. Se oli tervettä johtajuutta maailman murskautuessa ympärillä. Kuunnellessani Lenciota muistin Arturin ja monet muut sankarit, joille terveen arvopohjan säilyttäminen oli elämän keskeisin kysymys – se ei riipu ulkoisista tekijöistä vaan omasta asenteesta. Näiden ajatusten keskellä koin ahaa-elämyksen: ”terveyttä” on pidettävä yllä hinnalla millä hyvänsä – ja se lähtee minusta.

GLS tarjoaa oivan mahdollisuuden peilata omaa johtajuuttamme. Ympärillämme on sitten karu maailma haasteineen, ja siellä teoriat testataan. Opetuslapsillekin koitti ylösnousemuksen aamu johtajan tullessa antamaan vielä loppusilauksen maailmanvalloitukseen. Sitä perintöä me jatkamme – toivon mukaan toteuttaen terveitä johtajuuden teorioita myös käytännössä!