Global Leadership Summit

15.-16.3.2024 Tampere


Global Leadership Summit Suomi


Tapio Aaltonen
Pappi, joka on toiminut 18 vuotta yrittäjänä, johtamisen kehittäjänä ja tietokirjailijana. Hänen perustamansa Novetos Oy valmentaa, coachaa ja konsultoi yrityksiä ja julkisen sektorin toimijoita.

Entä jos hankkisit mentorin

01/02/2015 - Tapio Aaltonen

Mentorointi on parhaita instrumentteja, kun haluamme kasvaa ja kehittyä. Varsinkin työelämässä se on viime vuosina ollut kovassa nosteessa.

Mentor oli antiikin hahmo, jolle Odysseus uskoi poikansa kasvatuksen siksi ajaksi, kun itse oli pitkällä matkallaan. Vuosien saatossa mentoriksi on kutsuttu viisasta ja luotettavaa henkilöä, jolta voi pyytää tukea, kun on tarve kasvaa henkisesti tai hengellisesti tai ylipäänsä jäsentää elämäänsä.

Mentoroitavaa kutsutaan aktoriksi. Mentoroinnin prosessi tapahtuu aktorin tarpeiden ja kysymysten ympärillä. Hän tuo keskusteluun omat aiheensa ja käsittelee niitä mentorinsa kanssa.

Kristillisessä perinteessä mentoroinnilla on vahvat juuret. Paavali oli nuoren Timoteuksen mentori, kun tämä etsi hengellistä polkuaan ja paikkaansa. Profeetoilla olivat oppilaansa, jotka jatkoivat mestarinsa työtä. Luostareissa noviiseilla ovat olleet hengelliset ohjaajansa, joiden kanssa he ovat voineet keskustella kaikista asioista. Hengelliset isät ja äidit ovat aina olleet viisaita mentoreita.

Harvoin jos koskaan kasvamme vain miettimällä, lukemalla ja kuuntelemalla puheita. Tarvitsemme toisen henkilön, keskustelukumppanin, jolla on hieman enemmän elämänkokemusta. Hän voi olla meille kannustaja, ohjaaja, rakentava kyseenalaistaja ja uusien näkökulmien avaaja.

Mentorointi voi olla satunnaisia keskusteluhetkiä, mutta jämäkämpi vaihtoehto on lähteä vuoden mittaiseen prosessiin, jolla on alku ja loppu sekä sovitut tapaamiset. Yhden tapahtuman kesto on 1½-2 tuntia, ja tapaamisia on 7-10 eli noin kuukauden välein.

Miten liikeelle?

1. Ensimmäinen askel on miettiä, kuka voisi olla sinulle hyvä mentori. Tee luettelo ehdokkaista. Valitse henkilö, johon luotat ja jonka kanssa tunnet voivasi keskustella avoimesti mistä tahansa asiasta. Et etsi opettajaa tai kaiken tietävää gurua, vaan pikemminkin kanssakulkijaa, joka on kulkenut pitemmän matkan kuin sinä. Etsi henkilö, joka on halukas sekä kuuntelemaan sinua että kertomaan omista kokemuksistaan.

2. Ota sitten yhteyttä valitsemaasi henkilöön. Yhteydenottoa ei kannata aristella, mentoriehdokkaat ovat valmiita ottamaan vastaan haasteen ja kokevat pyynnön arvokkaana luottamuksenosoituksena. Mentorien yhteinen kokemus on, että mentorointi antaa heille itselleenkin paljon.

3. Ensimmäisessä tapaamisessa kannattaa sopia muutamasta asiasta: ehdoton luottamuksellisuus, tapaamisen ajat, mahdollisen muun yhteydenpidon tavat sekä se, että aktorin tehtävänä on olla päävastuussa prosessin etenemisestä. Kannattaa myös sopia keskustelujen luonteesta, kuten vaikka odottaako aktori enemmän lempeää tukea vai haluaako hän tulla haastetuksi. Aiheista ja mahdollisista tavoitteistakin voi tässä vaiheessa puhua alustavasti.

4. Varsinaisten tapaamisten kulku vaihtelee. Aktori tuo esille aiheensa, jonkun sillä hetkellä tärkeäksi tuntemansa. Jotkut tarvitsevat tukea johtajuudelleen, jotkut oman persoonansa kehittymiselle ja hengelliselle kasvulleen, joku ehkä haluaa miettiä ihmissuhteitaan tai elämänkriisiään. Mentori kuuntelee, kyselee lisää, pohtii yhdessä aktorin kanssa, etsii uusia näkökulmia sekä kertoilee omia mietteitään. Molemmat pitävät huolen siitä, että keskustelu on avointa ja arvostavaa. Matkan varrella on myös hyvä tehdä väliarvointi siitä, miten homma on mennyt.

5. Sitten tulee aika päättää prosessi. Tämäkin on tärkeä kohta. Tarkoituksena ei ole, että osapuolten välille syntyisi riippuvuussuhde. Molemmat jatkavat matkaansa eteenpäin. Joskus prosessista kehkeytyy kuitenkin ystävyyssuhde, jossa osapuolet pitävät jonkinlaista yhteyttä toisiinsa, mutta se ei kuitenkaan ole vaatimus eikä sitä kohtaan tule synnyttää minkäänlaisia odotuksia.

Olen kuunnellut paljon aktoreiden tarinoita. Käytännössä he kertovat aina, että prosessi antoi valtavasti: ”Oli huikeaa peilata ajatuksiaan toisen kanssa ja saada uusia tulokulmia.”

Mentoreiden yleinen kysymys kuuluu: ”Oliko minusta oikeasti hyötyä?” Kysymys kumpuaa siitä, että mentorit toden totta haluavat olla avuksi. Siinä kohtaa mentorin kannattaa muistaa, että kyse ei ole hänen taitavuudestaan vaan siitä, että prosessi kantaa. Kahden henkilön välinen vuorovaikutus on aina vahva tapahtuma, joka synnyttää uutta.

Pidetään mielessä Jeesuksen lupaus siitä, että kun kaksi tai kolme on koolla hänen nimessään, hän on siinä mukana. Sen kestävämpää pohjaa ei kahden henkilön kasvuprosessilla voisi olla.