Global Leadership Summit

15.-16.3.2024 Tampere


Global Leadership Summit Suomi






Kimmo Kaartama
Talous- ja hallintojohtaja Suomen Vapaakirkko

Fasilitointi – kaikki ryhmästä irti

01/02/2014 - Kimmo Kaartama

Miten saisin ryhmän kaikki jäsenet osallistumaan ja sanomaan mielipiteensä? Millä varmistan, että yksi suulas kaveri antaa muillekin puheenvuoron? Kuinka käsittelen asiaa, joka on vaivannut tiimiä jo pitkän aikaa? Tiedän, että monilla olisi tärkeää sanottavaa, mutta he ovat liian ujoja sanoakseen sen muiden kuullen. Kuinka saisin heidänkin mielipiteensä esille? Näitä kysymyksiä on jokainen ryhmänvetäjä varmasti joutunut pohtimaan.

Fasilitointi on hieno sana ryhmätilanteiden organisoimiselle. Osallistuin fasilitointikurssille muutama vuosi sitten ja olin heti myyty. Opin kurssilla erilaisia tekniikoita ryhmätilanteiden suunnitteluun ja hallintaan. Tajusin, että kun ryhmätilanne suunnitellaan hyvin etukäteen, on ihan oikeasti mahdollista saada kaikki osallistujat mukaan ja sanomaan mielipiteensä.

Mieleeni tulee kaksi esimerkkiä onnistuneesta ryhmätilanteesta. Edellisessä työpaikassani jouduin käsittelemään asiaa, joka oli ollut pitkään yhden työntekijätiimin kipukohtana. Asiaa oli yritetty käsitellä aiemminkin, mutta se oli ollut vaikeaa, koska osa työntekijöistä koki, että heitä ei kuunnella. Päätin kokeilla menetelmää, jossa ryhmänvetäjä kirjaa kaikki mielipiteet mutta ei kommentoi ajatuksia mitenkään. Asioita ei jaoteltu merkityksellisiin ja vähäpätöisiin, vaan kaikki pienetkin kommentit kirjoitettiin muistiin. Kirjattuani mielipiteitä puoli tuntia kaikki olivat saaneet sanottavansa sanottua. Sen jälkeen yhteenveto ja johtopäätösten teko olikin yllättävän helppoa. Tärkeintä oli, että kaikki pääsivät osallistumaan tasavertaisina ja että kaikki, mitä haluttiin sanoa, tuli esille ja kirjatuksi.

Toinen esimerkki on tältä vuodelta, kun työyhteisössämme visioitiin tulevaisuutta. Pyysimme ulkopuolista fasilitaattoria vetämään visiointityöpajan. Fasilitaattorin tehtävänä oli saada meistä kaikki irti ja luoda puitteet, joissa ajatukset voivat lennellä vapaasti. Kokemukseni oli, että tässä onnistuttiin. Ryhmämme ideoi tulevaisuutta innokkaasti ja monesta eri näkökulmasta. Pidin erityisesti siitä, että olimme joistakin asioista aivan eri mieltä mutta pystyimme silti tuomaan mielipiteemme rohkeasti esille.

Sananlaskujen kirjassa sanotaan, että neuvonantajien runsaus tuo menestyksen. Uskon, että kun saamme ryhmän toimimaan ja kaikki maan hiljaisetkin kertomaan oman näkemyksensä, niin ideat ja suunnitelmat jalostuvat parhaimpaan teräänsä. Sitä kautta suunnitelmillamme on paremmat edellytykset menestyä.

Fasilitoinnista kiinnostuneille suosittelen iltalukemiseksi Pepe Nummen kirjaa Fasilitaattorin käsikirja.