Global Leadership Summit

15.-16.3.2024 Tampere


Global Leadership Summit Suomi -konferenssin teemana on LUOTTAMUS

"Rohkaisen lähtemään, sillä sinäkin tarvitset ja ansaitset jonkun paikan, jossa voit pysähtyä työtovereidesi, ystävien ja tuttavien kanssa miettimään omaa työtäsi. Tämä on se paikka." - Rovasti Arto Antturi -
GLS tiimityöskentelyä Kaj Grönqvist
Yrittäjä

GLS – yhdessä konferenssiin?

17/02/2020 - Kaj Grönqvist

Kaj Grönqvist, yrittäjä

Olen vuosien aikana kuullut monilta GLS-kävijöiltä erittäin myönteistä palautetta konferenssien annista. Joka vuosi kuulen monelta myös, että ”en silti aio tänä vuonna osallistua”. Kun kysyn syytä, vastauksissa erottuu yksi yhteinen selitys: ”Yhtä hyvin voin katsoa ne opetukset omaan tahtiin kätevästi, kun vain ostan usb-tikun tai lisenssin verkkopalveluun.”

Ymmärrän perustelun, mutta olen miettinyt, miksi itse koen tärkeäksi mennä konferenssiin — eikä yksin vaan yhdessä tiimin kanssa.

Sain kokemukselle hyvän perustelun, kun luin monelle tutun GLS-puhujan Henry Cloudin kirjaa ”Toisen voima”. Cloud kuvaa seikkaperäisesti inhimillisen potentiaalimme rajoituksia ja mahdollisuuksia. Vahvan tutkimusperustan nojalla hän toteaa kehittymisemme viitekehyksen rakentuvan kolmesta osa-alueesta. Ne ovat aivomme ja kehomme, toiseksi mielemme ja kolmanneksi ihmissuhteemme.

Tuorein aivotutkimus on tuonut esiin tärkeän seikan, joka mahdollistaa kasvumme yli totuttujen ja aivojemme oppimien rajojen. Se on potentiaalin kasvattaminen ihmissuhteissa. On tieteellinen fakta, että tarvitsemme aitoja ja rakentavia ihmissuhteita koko elämänkaaremme ajan.

Cloud toteaa kirjassaan, että jos haluamme kasvaa ihmisinä, se on mahdollista vain siinä määrin kuin huolehdimme itsemme ja mielemme varustamisesta. Ja jos haluamme parhaan tuloksen varustamisessa, sen tulisi tapahtua yhteydessä toisiin ihmisiin. Aidoissa ja välittävissä ihmissuhteissa tapahtuu varustamista, joka antaa mahdollisuuden kasvaa ihmisenä.

Haastavinta on, että tämä kehitys tapahtuu osittain ”salaa”. Huomaamme vasta jälkikäteen, että varustautumisemme mahdollistaa käyttäytymisemme muutoksen ja sen myötä kasvun.

Sinäkin voit todeta tämän, jos tutkailet tähänastista matkaasi. Cloudin väitteen mukaan kaikki merkittävät kasvun vaiheet elämässämme ovat edellyttäneet aitoa ihmissuhdetta ja yhteyttä. Tämän vuoksi mielestäni on todella merkitystä sillä, että näemme vaivaa ihmissuhteiden ja yhteyden vuoksi.

GLS-konferenssi koettuna yhdessä toisten kanssa on erinomainen tilaisuus tähän. Saamme kokoontua yhteen irrottautumalla normaalista arjesta ja tavanomaisista puitteista. Pysähtyä yhteisten tärkeiden asioiden äärelle, keskustella yhdessä opitusta heti tuoreeltaan, antaa ja saada palautetta keskinäisestä tekemisestä. Pohtia yhdessä ja omalla kohdalla, millaisiksi haluamme tulla.

Uskon siis, että todellinen kasvu on mahdollista vain aidosta yhteydestä käsin, kokoontumalla GLS-konferenssiin yhdessä.

Kuva Hanna Sulonen