Global Leadership Summit

15.-16.3.2024 Tampere


Global Leadership Summit Suomi


Kauko Vehniäinen


Joensuun helluntaiseurakunnan johtava pastori

GLS innostaa ja luo uskoa

Global Leadership Summit tukemassa seurakunnan rakentumista

Siunauksellinen matka innosti

Tutustuin Global Leadership Summitiin jo vuonna 2007, kun osallistuin tapahtumaan Helsingin Saalemissa. Järjestimme Joensuusta yhteisen kuljetuksen oman helluntaiseurakuntamme sekä Joensuun vapaaseurakunnan vanhimmistolle ja vastuunkantajille. Matka oli oikein siunauksellinen ja tapahtuma teki vaikutuksen sekä sisällöllään että innostavalla ja uskonhenkisellä ilmapiirillään.

Samoihin aikoihin ensimmäisen GLS-matkan kanssa seurakunnassamme oli muotoutumassa malli eri osa-alueisiin eli sektoreihin jaetuista, armoituksiin perustuvista palvelutehtävistä. Kustakin sektorista, kuten diakoniasta tai lähetyksestä, vastaa kaksi vanhimmiston jäsentä. Seurakuntalaiset palvelevat eri osa-alueilla armoituksensa mukaan.

Monipuolinen sisältö varustaa vastuunkantajia

Olemme huomanneet, että GLS:n sisältö kattaa vuodesta toiseen eri osa-alueidemme palvelutehtävät hyvin. Puhujien opetukset kohdentuvat eri sektoreihin, ja siten varustavat koko seurakuntamme vastuunkantajia. Olemme hankkineet DVD-opetukset seurakuntaamme voidaksemme syventää oppimista. Kerran järjestimme oikein vastuunkantajien illan, johon kokoontui noin 20-30 osallistujaa katsomaan opetuksia ja saamaan voimaa ja innoitusta.

Päämäärätietoista ajattelua

Omalla kohdallani GLS on vahvistanut erityisesti päämäärätietoista ajattelua. Monet esimerkit eri puolilta maailmaa kertovat päämäärätietoisuuden merkityksestä seurakunnan kasvussa. Saman olemme saaneet huomata myös omassa seurakunnassamme, kun yhteinen pitkäjänteinen työ palvelutehtävien kehittämisessä on alkanut tuottaa hedelmää. Sektoreihin ja armoituksiin perustuva malli on vapauttanut pastoreiden aikaa enemmän sanan julistukseen.

Joensuun tapahtuma 2013

Haluamme, että näky ja intohimoinen hengellisyys vahvistuu edelleen niin omassa seurakunnassamme kuin muissakin seurakunnissa. Siksi olemme joukolla mukana järjestämässä Joensuun GLS-tapahtumaa syksyllä 2013. GLS on hyvä väline paikallisseurakunnan jo olemassa olevan strategian voimistamiseen. Uskon, että tapahtuma voi käynnistää monissa vapaaehtoistyöntekijöissä kutsumustietoisen prosessin, joka vie eteenpäin. Tällainen yhteiskristillinen tapahtuma vahvistaa myös yhteistä näkyä ja keskinäistä rakkautta, mikä puolestaan antaa vahvan todistuksen niille, jotka eivät vielä usko Kristukseen.