Global Leadership Summit

Seuraava GLS-konferenssi järjestetään pääkaupunkiseudulla 9.11.2024


Yhden päivän konferenssi

Ilmoittautuminen ja puhujat julkaistaan pian
Kari Lähdesmäki


Nuorisotyönjohtaja
Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymä

Parempaa johtajuuten innostamista saa hakea

Takana on lähes 49 työvuotta. Nyt jään eläkkeelle nuorisotyönjohtajan tehtävistä. Urani aikana olen osallistunut moniin johtajuuskoulutuksiin. Yksikään niistä ei ole pystynyt GLS:n veroisesti yhdistämään johtajuusopetusta ja hengellistä elämää.

Johtajuudelle tarve työelämässä

Kouluttauduin ensin nuorisotyönohjaajaksi ja lähdin niillä eväillä työelämään. Pian huomasin, että kiinnostavat työt sisälsivät johtajuuteen liittyviä tehtäviä. Niinpä jatkoin opintoja HY:n kasvatustieteen tiedekunnassa hallinnon ja tutkimuksen ohjelmassa. Käytännössä oma johtajuuskokemukseni on noin 25 vuoden mittainen mm. pääsihteerinä, rehtorina ja nuorisotyönjohtajana.

GLS on lujittanut ymmärrystäni johtajuuden mahdollisuuksista ja vahvistanut rooliani johtajana. Käsitykseni johtajuuden hengellisestä luonteesta on syventynyt. Toisaalta GLS on lisännyt tietoisuutta johtajuuden ongelmien yleisyydestä ja siitä, että niihin löytyy ratkaisumalleja.

Johtajuus on palvelutehtävä

Pidän johtajuutta ennen kaikkea palvelutehtävänä. Kun Yhdysvaltain presidentti Barack Obama asettui virkaan, hän lainasi viisaasti puheessaan Martin Luther Kingiä: Te voitte olla suuria, koska te voitte olla toistenne palvelijoita. GLS:n myötä olen saanut johtajuuden palveluluonteen pohdintaan lisäpontta.

Johtajuudessa on kyse paitsi vastuualueen asioiden edistämisestä myös ihmisten johtamisesta – lähimmäisvastuusta – josta Jeesus itse antoi esimerkin. Johtajan pitää kaikissa tehtävissään ymmärtää päätöstensä vaikutukset yksittäisen ihmisen elämässä. Tehtävä on vaativa ja siihen on sitouduttava kokonaisvaltaisesti.

Helpottuneena jätän viestikapulan seuraajalleni. Luotan uuteen sukupolveen. Työssäni olen ollut kouluttamassa nuoria johtajia ja nähnyt heidän kykynsä.

Kirkkoherratkin innostuivat

Urani aikana ehdin myös itse käydä useita johtajuuskouluja ja -kursseja. Yksikään niistä ei ole ollut yhtä innostava kuin GLS. Puhujat ovat erittäin päteviä ja Raamattu-opetus hyvää. Olen osallistunut kolmeen seminaariin. Suosittelin niitä myös parille kirkkoherralle. Hekin innostuivat.

GLS on oikea osoite, kun haluaa saada uudenlaisen, syvähengellisen kosketuksen johtajuuteen.