Global Leadership Summit

15.-16.3.2024 Tampere


Global Leadership Summit Suomi


Tapani Nuutinen


Kirkkoherra
Pielisensuun seurakunta

Suoraan asioiden ytimeen

GLS-johtajuuskonferenssi toteutettiin seurakunnassamme syksyllä 2013. Nuo kaksi tiivistä päivää olivat matka omaan itseeni ihmisenä ja pappina. Jouduin arvioimaan hengellistä elämääni ja työtäni pappina ja kirkkoherrana suhteessa suureen työnantajaamme, työtovereihin ja seurakuntalaisiin. Mutta sain tehdä matkani armahtavassa, turvallisessa ja innostavassa ilmapiirissä.

Luennoitsijat puhuivat hyvin omakohtaisesti ja ihmisläheisesti. Mentiin suoraan asioiden ytimeen, asioita ei kaunisteltu, vaan ne otettiin esille hoitavasti. Luentoja kuunnellessa ja niistä keskustellessa oli sellainen olo, että tästä on mahdollista jatkaa eteenpäin, yhdessä.

Innostavaa GLS-konferenssissa on sekin, että saadaan kokea yhteyttä yli kirkkokuntarajojen. Syntyy vahva tietoisuus siitä, että kuljemme yhdessä kohti yhteistä päämäärää. Joudumme kamppailemaan hyvin samanlaisten kysymysten kanssa, mutta toinen toistamme kuunnellen ja kannustaen pääsemme kohti yhteistä päämäärää Jumalan armossa.