Global Leadership Summit

2021


Global Leadership Summit Suomi
25.-26.3.2022


Anmälan

Enskilda biljetter beställs genom att trycka på nedanstående knappar, gruppanmälningar görs via vår kundtjänst.

Tammerfors 25.–26.3.2022 Köp en biljett

Din anmälan är bindande. Anteckna särskilt noggrant betalarens kontaktuppgifter, ifall betalaren är en annan person/samfund än den som anmält sig. Den snabba anmälningstiden gäller både anmälning och betalning. Några veckor före konferensen får du en bekräftelse på din anmälning och betalning samt mer information om konferensen.

Alla GLS-konferenser spelas in på DVD-skivor och fotograferas för informationssyfte. Samtidigt som du anmäler dig tillåter du Global Leader Network och dess finländska representant att använda din bild i sin informationsverksamhet.

Priserna på GLS 2022 -konferenserna

Digital                              90 €
Live-event                        155 €
Hub                                  450 € + moms
Megahub                         900 € + moms

Priserna gäller en person. Anmälningarna faktureras av Päivä Osakeyhtiö. För grupper på mer än 5 personer rekommenderar vi en HUB.

Avbeställningsvillkor

Ifall du på särskilda grunder blir tvungen att avbeställa din anmälan, meddela därom:

– per e-post till info@glssiirto.svl.fi eller
– per post till GLS / Päivä Osakeyhtiö, Sairaalankatu 5–7, 33100 Tammerfors

Vi debiterar 12 € i administrativavgift för varje avbeställning. Ifall avbeställningen sker efter 1.2.2022, betalar vi 50 % av konferensavgiften tillbaka. Om du p. g. a. sjukdom är tvungen att avbeställa din anmälan, returnerar vi mot läkarintyg hela konferensavgiften. I force majeure -situationer betalar vi tillbaka 50 % av konferensavgiften.

En betald konferensanmälan kan flyttas över till en annan person utan tilläggskostnader genom att uppge de nya kontaktuppgifterna:
– per e-posti till info@glssiirto.svl.fi eller
– per post till adressen GLS / Päivä Osakeyhtiö, Sairaalankatu 5–7, 33100 Tammerfors

Villkor: Barn

Även om familjer är viktiga för oss, finns det ingen barnpassning på tillställningen, varför barn inte kan tas med till konferensen. Om du anmäler andra deltagare, som har små barn, vänligen för uppgiften vidare till dem.