Global Leadership Summit

2021


Global Leadership Summit Suomi
25.-26.3.2022


Sarah Tiainen
Sarah Tiainen arbetar som pastor i den svenskspråkiga metodistkyrkan.

EN VISION FICK SIN UPPFYLLELS

10/06/2015 - Sarah Tiainen

Året 2014 håller på att lida mot sitt slut. Vi har redan hunnit in i december månad. Men för bara knappa två veckor sedan var GLS i Jakobstad i full gång. En vision som uttalades för över två år sedan fick nu sin uppfyllelse. En svenskspråkig GLS i Finland ägde äntligen rum.

Vi i styrgruppen för GLS i Jakobstad satte målet högt från första början. Vi visste att GLS är en guldgruva när det gäller ledarskapsskolning och av personliga erfarenheter visste vi att GLS kan ändra vårt sätt att tänka gällande ledarskap i våra olika sammanhang. De flesta av oss hade personliga erfarenheter av GLS och visste att processen som sätts igång i en själv och i ens team under själva konferensen är god och bär med sig god frukt. Vi visste att om vi fick med så många ledare som möjligt skulle det båda gott för de enskilda församlingarna, företagen och organisationerna som var representerade. Men vår målsättning var ännu högre än detta. Vi visste att om GLS får påverka genom de organisationer som är representerade, kommer genomslagskraften i vår nejd vara påtaglig. Vi vågar hoppas och drömma om en bättre nejd, ett bättre Österbotten, ett bättre Svenskfinland och slutligen ett bättre Finland.

Det har diskuterats mycket varför en enspråkigt svensk GLS ordnas. Naturligtvis kunde det finnas en rikedom i en tvåspråkig konferens. Men rent praktiskt sett är det mer effektivt och mer givande för deltagarna att ordna enspråkiga konferenser.

Kvaliteten på textningen eller facilitationen lider ifall de behöver förkortas p.g.a. utrymmes- och tidsbrist. Musiken behöver kunna tilltala så många som möjligt och det är tillräckligt utmanande att på ett språk försöka täcka en massa olika andliga preferenser. Det finns också andra, rent produktionsmässiga, detaljer som blir snyggare om man har bara ett språk att göra med. Men framför allt ville vi kunna ge högklassig ledarskapsskolning på den svenskspråkiga minoritetens modersmål. Det finns nämligen situationer då inlärningen behöver få ske på modersmålet och vi upplever att GLS är ett sådant inlärningstillfälle. Dessutom så tror vi att även den finskspråkiga majoriteten gynnas av att de svenskspråkiga ledarna blir bättre. Det är helt i enlighet med Bill Hybels tes: ”Everyone wins when a leader gets better” (”Alla vinner när ledare blir bättre”), oberoende vilket modersmål ledaren har.

Vi vet att processer satts igång hos olika människor som var närvarande. Det var påtagligt redan under själva konferensen och har tydligt framkommit i feedbacken efter konferensen. Vi vill uppmuntra människor att bearbeta materialet under det år som ligger framför och tillämpa de upptäckter som görs under de olika processerna. Vi önskar gärna höra om dessa upptäckter och aha-upplevelser som ni får under året. Och så hoppas vi att vi ses nästa år i november igen. Det finns mycket att göra, men tillsammans kan vi påverka framtiden i våra organisationer, våra städer och i vårt land.

Jag vill önska er alla en välsignad väntan på julen och ett produktivt och uppfinningsrikt nytt år 2015!