Global Leadership Summit

2021


Global Leadership Summit Suomi
25.-26.3.2022


Boris Salo
Prost och författare Jakobstad

MOD ATT VARA SÅRBAR

16/10/2014 - Boris Salo

Jag hade glädjen att ta del av ett föredrag av sociologen Brene Brown under Global Leadership Summit förra hösten i Helsingfors. Av alla de intressanta föredragen – och de var många –  gav hennes föredrag mig allra mest att grunna på. Hon berättade, liksom i sitt föredrag på ted. com (i dags dato sett av 16 miljon!) om resultaten av sin forskning och insikten om att en av nycklarna till ett gott ledarskap är sårbarhet.

Efter att jag fick höra att hennes bok skulle utges på svenska har jag gått och väntat på den. Och inte blev jag besviken! Den hör till topp tio av alla de böcker jag läst.

Brene Brown berättar i boken om mod att vara sårbar; i relationer, i föräldraskap och i arbete. Hon visar på basen av vetenskaplig forskning sårbarhetens väsen, myter och missförstånd och sårbarhetens paradoxer.

En av huvudpoängerna är att livets väsen är sårbarhet och att våra försök att undvika den bara leder till en falsk styrka och ytterst bottnar i en rädsla för skam.

Att vara sårbar är inte att lyckas eller misslyckas – det är att förstå att båda delarna är viktiga; sårbarhet är att ge sig hän. Det är att gå in för något helhjärtat.

Sårbarhet är inte svaghet. Vi kan inte välja bort ovissheten, riskerna eller den känslomässiga svagheten som vi ställs inför varje dag. Ju mer vi är beredda att göra sårbarheten till vår egen och ge oss hän i den, desto mer vågar vi och desto tydligare visar det varför vi är här och vem vi är. När skammen blir en ledarstil dör engagemanget. När det blir förbjudet att misslyckas kan vi glömma allt vad lärande, kreativitet och nytänkande heter.

Det är omöjligt att på några rader visa på alla de insikter boken och föredraget ger och gav uttryck för. Det som tilltalar mig är att Brown inte bara talar om sina vetenskapliga upptäckter utan också visar på den inre resa som kontakten med de många intervjuobjekten och resultaten av undersökningarna ledde henne till.

När man dessutom läser boken och har berättelsen om Jesus från Nasaret som klangbotten blir det hela ännu mera intressant. Han, om någon, visade sårbarhet, ett sant mod och därmed också ett ledarskap värt att efterfölja. Hans nåd och gemenskap befriar till en sann sårbarhet. Fastän Brown sparsamt visar till en kristen referensram går hennes undersökningsresultat hand i hand med den kristna troserfarenheten. Intressant så det föreslår!

Fördraget på GLS har funnit hos mig nu i nästan ett år. Ett annat är den kenyanska pastorn Oscar Murius personligt hållna föredrag om relationsbaserad kyrka inte verksamhetsorienterad, ett föredrag som jag inte är färdig med ännu. Och så är det väl med goda föredrag, de ger en något att tugga på, länge.

Jag ser med intresse fram emot vad året konferens ska ge. Nu sker den dessutom i hemknutarna i Jakobstad och i finlandssvensk tappning och dessutom  med fina artister som Mrs Billhill Singers, Markus Wargh och Mikael Svarvar och en kyrkokonsert på fredag kväll där de också medverkar.

Du hänger väl med?