Global Leadership Summit

2021


Global Leadership Summit Suomi
25.-26.3.2022


År 1995 samlades ungefär 250 församlingsledare i South Barrington, USA, till den första Global Leadership Summiten. Församlingarna kämpade med olika utmaningar och önskade styrkas i sitt ledarskap. Bill Hybells, ledande pastor i Willow Creek Community Church, grundade GLS för att tjäna den lokala församlingens syften.

Nuförtiden representeras över 90 olika samfund i 90 olika länder i samband med GLS. årligen deltar ungefär 175 000 ledare från över 15 000 församlingar.

Eftersom GLS är övertygad om församlingens avgörande roll i Guds frälsningsplanhar vi bundit oss till att tjäna församlingar och deras ledare.

GLS I FINLAND

Den första konferensen arrangerades år 2006. Varje år har vi hört många berättelser om hur Gud genom konferensen har påverkat människors och samfunds liv. GLS har för sin del svarat på de behov som finns inom Finlands kristenhet. Flertalet församlingar och samfund har gjort konferensen till ett årligt återkommande studietillfälle till vilket man deltar i stora grupper.

Det nationella GLS-arbetet leds av ledningsgruppens ordförande Lauri Nurminen. Ledningsgruppen består av kristna ledare från olika samfund som bär en vision för ledarskap i sina hjärtan. På varje ort där GLS arrangeras finns dessutom en lokal ledningsgrupp.

Vi tror att ett samfund förändras i samma mån som dess ledare förändras. År efter år har vi upplevt hur Gud har lett just sådana talare till konferensen vars undervisning har varit aktuellt för oss i Finland. Varje konferens har utgjort en helhet där man går på djupet med det viktiga.