Global Leadership Summit

2021


Global Leadership Summit Suomi
25.-26.3.2022


I den lokala församlingen finns många slags ledare – officiella och inofficiella, avlönade och frivilliga, präster och lekmän. Som GLS-arrangörer är vi övertygade om hur avgörande ledarskapet är för församlingens livskraft. Vi har märkt hur mycket församlingens kärnledares karaktär, engagemang och förmågor påverkar hur effektivt församlingen förverkligar den uppgift Gud gett oss i världen.

Vi tror att församlingens inflytande förverkligas bäst när dess Kristus-centrerade ledare står i främsta ledet för att uppfostra och leda de lokala församlingarna, och att de även fungerar på samma sätt i sitt privatliv, hemma, på jobbet och fritiden. När församlingen fungerar får Guds kärlek och omsorg strömma genom oss till vår omgivning, vårt grannskap och vår ort.

Varje år gör vi vårt bästa för att erbjuda en ledarskapsskolning av världsklass som utmanar, inspirerar och tjänar församlingens ledare och ansvarstagare. Det här ger oss en orsak att ordna GLS-konferenser!