Global Leadership Summit

2021


Global Leadership Summit Suomi
25.-26.3.2022


Daniel Djupsjöbacka
Ordförande för GLS Vasa Styrgrupp

Välkommen till Global Leadership Summi i Vasa

27/10/2017 - Daniel Djupsjöbacka

Varmt välkommen till Global Leadership Summit i Vasa! GLS är en fantastisk möjlighet att komma samman som ledarskapsteam för att effektivt få nya impulser och intryck samt reflektera över sitt eget arbete och sin egen organisation. Vi är många som återkommer år efter år för att ta del av inspirerande ledares erfarenheter och kunskap.
Vi uppskattar att kunna ordna GLS i den fräscha Akademisalen på ÅA:s campus Academill. Genom att campuset ligger vackert vid vattnet och föreläsningsutrymmena är ypperliga finns enastående förutsättningar för angenäma dagar. Här finns utmärkta tillfällen att träffa andra ledare från församlingar, företag och organisationer. Att konferensen genomförs på både finska och svenska ger även möjlighet att knyta kontakter över språkgränsen!
Tillgodogör dig så mycket som möjligt av evenemanget genom att delta i diskussionerna, reflektera över föredragen och träffa nya och gamla bekantskaper! Jag hoppas konferensen kan vara en pådrivande faktor i utvecklingen av ditt sammanhang eller organisation.

Varmt välkommen!
Daniel Djupsjöbacka
Styrgruppens ordförande