Global Leadership Summit

Seuraava GLS-konferenssi järjestetään pääkaupunkiseudulla 9.11.2024


Yhden päivän konferenssi

Ilmoittautuminen ja puhujat julkaistaan pian
Heikki Lindfors
Medialähetysjärjestö IRR-TV:n talouspäällikkö

Täältä tuonne

01/10/2013 - Heikki Lindfors

”Rukan lumillani” olen usein ajatellut kahta aihetta, jotka olen kuullut GLS-tapahtumissa. Toinen on johtamisen tarkoitusta kuvaava lausahdus: ”Täältä tuonne” ja toinen pohdintaa onnistumisesta sanoin: ”Se jokin” eli miksi samat asiat tehtyinä samanlaisissa organisaatioissa johtavat toisessa menestykseen ja toisessa ei.

Ajattelin teemoja kauan rajoittuneesti. Olin piirtänyt mieleeni kuvan organisaation johtamisesta erilaisin menetelmin parempaan maahan tai tasolle. Kuvittelin, että se jokin, joka määrittäisi onnistumisen, löytyisi toimenpideanalyysin kautta. Kun olin Alpeilla vaeltamassa, mittailin matkaa huipulle sisimmässäni ja arvioin mahdollisuuksiani päästä perille. Intuitiivisesti olin varma halustani ja kyvystäni päästä perille. Matkalla huipulle tajusin, että onnistuminen onkin seurausta pääni sisällä tapahtuneesta ajatusketjusta. Täältä tuonne -matkan tärkeimmän osuuden — lyhimmän mutta sitäkin tärkeämmän välin — tein mielessäni ja sydämessäni. Olin päättänyt nousta vuorelle.

Miksi loistavimmat kouluttajat ja parhaimmat puhujat saavat meidät innoitetuiksi? Siksi että he saavat meidät syttymään ja voimaannuttavat meidät. Peilaamme innoittuneesti mahdollisuuksiamme päästä täältä tuonne. Sen seurauksena alkaa aktiviteettien ketjureaktio, ja olemme innostuneesti valmiina kehittämään uusia tapoja tehdä asiat. Kun suuri määrä henkilöitä yhteisössä toimii näin, se synnyttää yhteisöön positiivisen kierteen eli syntyy se jokin. Täältä tuonne -matkan tärkein vaihe on saada sisäinen intuitio päämäärästä vision, eläytymisen, faktojen ja unelmien kautta. Tässä kehityksessä kristillisen organisaation ainoa erottava piirre on hengellinen ulottuvuus.

Minut valittiin johtajaksi pitkään toimineeseen yhteisöön. Ensimmäisinä päivinä minulle kerrottiin, kuka kukin on. Yhtä alaistani arvosteltiin voimakkaasti. Kaikkialta tuli kielteistä palautetta, ja totesin sen suurelta osin olevan totta. Huomasin, että hänellä on osaamista, ja päätin ottaa selville, miksi hän ei suoriudu tehtävistään. Oli selvää, että hän tiesi, mitä hänestä puhutaan.

Kerroin alaiselleni, että luotan hänen osaamiseensa ja että me ”laitamme yhtiön kuntoon”. Maalasin hänelle kuvan lähivuosista ja siitä, että me teemme vaadittavat uudistukset. ”Osaat asiat ja olisit tärkeä resurssi ”, sanoin. Huomasin, että hän alkoi tehdä matkaa täältä tuonne puntaroiden, olisiko se lähtemisen arvoista. Positiivisen kierteen aikaansaamisessa ei onnistuta pelkästään tilannejohtamisen tai onnistuneen palkkioesityksen vedätyksellä kuin kauppaa käyden — sellaistakin olen harrastanut pääosin huonoin tuloksin — vaan aikaansaamalla tilannekokemus siitä, että olemme nyt matkakumppaneita täältä tuonne. Työtoverini lähti matkakumppaniksi.

Miten mitata sisimmässämme tapahtuvaa matkaa täältä tuonne? Siihen sisältyy varmasti monen tieteenalan piiriin kuuluvia reaktioita. Väitän, että positiivisen kierteen itseään tehostava voima kehittyy sisimmässämme ja näkyy ulospäin toimissa. GLS on tapahtuma, jossa matka täältä tuonne voi alkaa, ja olemme itse vastuussa siitä, mitä on se jokin, josta menestys yhteisöissämme syntyy.

Lähde matkalle itse ja varmistu siitä, että yhteisösi on tekemässä matkaa kanssasi. Elleivät sydämet ole mukana, se jokin on mahdotonta saavuttaa. Kysymyksessä ei ole vain visiointi vaan jatkuva sisimmässämme tapahtuva orientoituminen kohti päämäärää, jota ylläpidetään oikeilla tavoilla.