Global Leadership Summit

2021


Global Leadership Summit Suomi
25.-26.3.2022


Markus Österlund
Folktingssekreterare Folktinget Ordförande för den nationella styrgruppen i GLS Finland

Världskonferens på hemmaplan i Finland

16/08/2014 - Markus Österlund

I medlet av augusti deltog jag i en av världens största ledarskapskonferenser som ordnades i Chicago. Det är Willow Creek Community Church med pastor Bill Hybels i spetsen som bjuder in pastorer, företagsledare, politiker, akademiker, konstnärer och ledare från frivilligsektorn för att tillsammans diskutera ledarskap. Konferensen Global Leadership Summit samlade 8 000 deltagare och via satellit följde nästan 100 000 personer i direktsändning med undervisningen.

Det som gör GLS unik är att konferensen i Chicago bara är startskottet för en global rörelse av konferenser som under hösten 2014 ordnas på ca 400 platser i över 100 länder. Kina, Mongoliet, Pakistan, Kuba och Dubai är länder som inte i första taget förknippas med kristna ledarskapskonferenser, men också här ordnas GLS. I Finland ordnas konferenser i Helsingfors, Jakobstad, Joensuu och Tammerfors.

Det andra unika är att GLS samlar ledare från olika discipliner, och visar att vi har mycket att lära oss av varandra. Det är självklart att alla ledare, också i kyrkan, hela tiden behöver lära sig nytt. Det gäller präster, pastorer, ungdomsledare och de som är ideellt engagerade. Det behövs tydliga mål, teamarbete och kraftansträngningar för att bygga ett hållbart samhälle och en bättre värld. Två av årets talare från företagsvärlden, VD för General Electric Jeffrey Immelt och tidigare VD för Hewlett-Packard Carly Fiorina, gav utmärkta redskap som lätt kan tillämpas i en kyrka.

Den talare som inspirerade mig mest var Wilfredo de Jesus, pastor i New Life Covenant Church, en kyrka i Chicago känd för sitt arbete bland bostadslösa, narkomaner, gängmedlemmar och prostituerade. För en tid sedan prydde De Jesus första sidan på tidningen Time som 2013 rankade honom som en av världens 100 mest inflytelserika personer. De Jesus modell för ett tjänande ledarskap har självklar relevans för så väl företags- som den politiska världen.

De Jesus lyfte upp de växande klyftorna i dagens värld. En del lever i överflöd, andra i absolut misär. Som sanna medmänniskor är vår uppgift att stå i gapet och överbrygga de här klyftorna. Till det behövs kärlek, mod och uthållighet. Våra hjärtan måste vara tillräckligt mjuka för att känna den smärta som andra upplever men samtidigt tillräckligt starka för att handla.

Joseph Grennys tal ”Mastering the Art of Crucial Conversations” var en annan höjdare som jag kommer att återkomma till och lyssna på åtskilliga gånger, och förhoppningsvis också tillämpa i min roll som ledare i kyrka och samhälle. Du vet lika bra som jag att det finns många samtal som inte hålls eller som genomförs på ett sätt som kan förvärra en situation. Ett ”viktigt samtal” kan gräva ”konfliktgropen” djupare eller bli en katalysator för positiv förändring. Det här gäller på arbetsplatsen men lika väl inom familj och kyrka.

Men hur blir vi bättre på att våga hålla de ”viktiga samtalen” och hur får vi mod att utvecklas till medmänniskor som står i gapet och tar itu med samhällets orättvisor? Det lönar sig att delta i de GLS-konferenser som ordnas i Helsingfors, Jakobstad, Joensuu och Tammerfors. Jag kan garantera att du kommer att få redskap som hjälper dig på vägen.