Global Leadership Summit

2021


Global Leadership Summit Suomi
25.-26.3.2022


Jockum Krokfors
Ordf. i den lokala ledningsgruppen för GLS i Jakobstad 2016

Utvärdering, förberedelser och stjärnhotell

24/05/2016 - Jockum Krokfors

Hälsningar från Jakobstad! Här har vi nu igen kommit igång med våra förberedelser inför en ny GLS-helg i höst. En ledningsgrupp har tillsatts för att förbereda GLS Jakobstad i Campus Allegro 11–12.11.2016. Processen startade upp genom att så att säga ”knyta ihop säcken” från föregående års GLS. Vi hade tre tyngdpunktsområden som vi fokuserade på.

För det första fördjupade vi oss i den feedback som gavs efter GLS 15. Både web-undersökningen och den feedback vi fick personligen har verkligen hjälpt oss att utvärdera och nu också ytterligare försöka förbättra upplevelsen kring GLS-dagarna. Tack till alla som hjälpt oss med detta!

För det andra gjorde vi en utvärdering av de ekonomiska ramarna för Jakobstads del och kunde med glädje konstatera att GLS 15 i Jakobstad gjorde ett ekonomiskt plusresultat. Och så skall det naturligtvis vara! I den globala verklighet som GLS verkar i är det alldeles naturligt att vi i den så kallade västvärlden kan göra det ekonomiskt möjligt att hjälpa de fattigare länderna i vår värld att ordna och genomföra GLS-dagar. Därför vill jag också i detta sammanhang rikta ett stort tack till våra frivilliga medarbetare och våra sponsorer för er insats för GLS Jakobstad — och för den världsvida GLS-satsningen!

För det tredje riktade vi vårt intresse på förhandsanmälningssituationen inför GLS 16. Med glädje kunde vi konstatera att över 100 förhandsanmälningar gjordes redan i samband med fjolårets konferens. Det som speciellt gläder oss här i Jakobstad är den mix av människor från olika sammanhang som deltar i GLS-dagarna. Dels har vi ledare från församlingar, från företagsvärlden och från den tredje sektorn och dels har vi en palett av människor från många olika församlingar som deltar i GLS Jakobstad. Därför tror jag att konceptet får bidra med inte bara en individuell förkovring i ledarskap utan också en manifestation av samhörighet och längtan att tillsammans växa som ledare var och en på sitt område. Det som också fyller mig med glädje som ordförande för arbetsgruppen för GLS 16 i Jakobstad är att medlemmarna i årets ledningsgrupp har sin hemvist i inte mindre än sex olika församlingar i nejden.

När vi är inne på förhandsanmälningssituationen vill jag passa på att sporra er som ännu inte har anmält er och era ledarteam till att göra slag i saken. Talarlistan för årets GLS har publicerats och man kan bekanta sig med talarna via GLS Finlands hemsida. Några av talarna är välbekanta sedan tidigare, bl.a. Bill Hybels, Patrick Lencioni och Horst Schulze. Personligen ser jag fram emot några för mig nya bekantskaper i GLS-talarstolen. Namn som Melinda Gates och Alan Mulally väcker åtminstone min nyfikenhet. När man dessutom ännu i maj kan anmäla sig till ett rabatterat pris är det med glädje jag inbjuder dig till att delta i GLS 16 Jakobstad i höst!

Jag kan inte låta bli att till sist dela med mig av det som just nu gör mig glad. När jag sitter och skriver detta har vi i vår församling, Jakobstads svenska församling, just haft besök av pastor Dawa Singye. Pastor Dawa, tidigare livvakt åt Dalai Lama, ägnar sitt liv åt att föra det glada budskapet om Jesus Kristus till olika grupper av människor som lever på Himalayas sluttningar i Nepal, Bhutan och norra Indien. Han gör det genom att hjälpa dem som är i störst behov av hjälp. Ett år efter den förödande jordbävningen i Nepal saknas det verkligen inte hjälpbehövande! I sitt liv visar pastor Dawa vad sant ledarskap kräver, nämligen överlåtelse. Att verka som ledare i dessa områden innebär helt andra förutsättningar än vad vi i västvärlden vanligtvis förknippar med stora ledare. Som pastor Dawa själv säger: Vi bor inte i hotell med endast fem stjärnor, vi bor på ”miljoner stjärnors hotell”. Beredskap att leva utan yttre bekvämligheter, att sova utan tak över huvudet och att inte ha en aning om hur morgondagen gestaltar sig är för mig tecken på stort ledarskap. Och då förstår åtminstone jag att också jag nog kan växa en hel del ännu i mitt ledarskap. Min bön är att GLS 16 Jakobstad skall få ge goda byggstenar i denna tillväxt.